Các chương trình bảo hiểm sức khoẻ của Covered California

Chúng tôi có 4 mức bảo hiểm phỏng theo tên kim loại. Tuy giá và dịch vụ khác nhau nhưng cùng có các lợi ích tuyệt vời. 

edit
Bronze
Lệ phí THẤP NHẤT
Chi phí xuất túi CAO NHẤT
Bồi hoàn 60% chi phí
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
edit
Thêm nhiều tiết kiệm
Silver
Lệ phí THẤP HƠN
Chi phí xuất túi TRUNG BÌNH
Bồi hoàn từ 70 đến 94% chi phí
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
edit
Không có khoản khấu trừ
Gold
Lệ phí CAO HƠN
Chi phí xuất túi THẤP HƠN
Bồi hoàn 80% chi phí
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
edit
Không có khoản khấu trừ
Platinum
Lệ phí CAO NHẤT
Chi phí xuất túi THẤP NHẤT
Bồi hoàn 90% chi phí
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Điều trị COVID-19 trong mọi cấp hạng

XÉT NGHIỆM $0
CHÍCH NGỪA $0
CHẨN ĐOÁN Được bao trả*
ĐIỀU TRỊ Được bao trả*
Để tìm hiểu thêm hoặc cập nhật tin tức về vắc-xin COVID-19:

* Đối với một số chương trình, các chi phí như đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và các khoản khấu trừ cho việc chẩn đoán và điều trị có thể áp dụng. 

Covered California Làm Việc Như Thế Nào

Covered California là một dịch vụ miễn phí nhằm kết nối cư dân California với các thương hiệu bảo hiểm theo đạo luật Patient Protection and Affordable Care Act. Đây là nơi duy nhất có thể trợ giúp tài chính khi người dân mua bảo hiểm sức khoẻ từ các công ty có uy tín. 

*Khi nhấp vào bất cứ link liên kết nào trong trang này, bạn sẽ được chuyển đến trang có nội dung liên quan bằng tiếng Anh.

edit

Covered California và Medi-Cal sử dụng cùng một mẫu đơn. Điều này có nghĩa rằng khi bạn khi danh, bạn sẽ biết mình đủ điều kiện cho chương trình nào. Vài hộ gia đình đủ điều kiện cho cả hai. 

Edit

What is Covered California?

Bảo Hiểm Từ Nhãn Hiệu Uy Tín

Covered California và Medi-Cal đều có các chương trình từ các hãng có uy tín.

Trợ giúp với chi phí

Đây là nơi duy nhất để nhận được hỗ trợ tài chính thanh toán bảo hiểm y tế. Medi-Cal có bảo hiểm miễn phí hoặc chi phí thấp nếu bạn đủ điều kiện tham gia.

COVID-19

Tất cả các gói trong chương trình bao gồm điều trị và chủng ngừa cho COVID-19.

Edit

More Savings Than Ever

Thêm nhiều trợ giúp tài chánh được bổ sung

Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ giúp bảo hiểm y tế có giá hợp lý hơn, và Covered California là nơi duy nhất bạn nhận được những khoản tiết kiệm này.

Tôi có được trợ giúp tài chánh không?

Vâng, rất có thể! Nhiều người có thu nhập cao hơn hiện đủ điều kiện để được trợ giúp tài chính, và những người có thu nhập ít hơn sẽ còn tiết kiệm được nhiều hơn trước.

Tôi sẽ tiết kiệm được bao nhiêu?

Hãy dùng máy tính (tiếng Anh) tài chính tiện lợi của chúng tôi để xem bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Xem những gì được tính là thu nhập của hộ gia đình.

Chương trình này kéo dài bao lâu?

Những tiết kiệm này chỉ áp dụng cho đến 2025, vì vậy hãy ghi danh ngay bây giờ.

Edit

How to Get Covered

Khám phá

Khám phá các chương trình và lợi ích áp dụng cho mình.

Nộp đơn

Chọn chương trình phù hợp cho mình. Nộp đơn trực tuyến, trực tiếp, hoặc qua điện thoại.

Tận hưởng sự an lành

Giữ mình và gia đình an toàn, khoẻ mạnh trong thời dịch.

What is Covered California?
Bảo Hiểm Từ Nhãn Hiệu Uy Tín

Covered California và Medi-Cal đều có các chương trình từ các hãng có uy tín.

Trợ giúp với chi phí

Đây là nơi duy nhất để nhận được hỗ trợ tài chính thanh toán bảo hiểm y tế. Medi-Cal có bảo hiểm miễn phí hoặc chi phí thấp nếu bạn đủ điều kiện tham gia.

COVID-19

Tất cả các gói trong chương trình bao gồm điều trị và chủng ngừa cho COVID-19.

More Savings Than Ever

Thêm nhiều trợ giúp tài chánh được bổ sung

Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ giúp bảo hiểm y tế có giá hợp lý hơn, và Covered California là nơi duy nhất bạn nhận được những khoản tiết kiệm này.

Tôi có được trợ giúp tài chánh không?

Vâng, rất có thể! Nhiều người có thu nhập cao hơn hiện đủ điều kiện để được trợ giúp tài chính, và những người có thu nhập ít hơn sẽ còn tiết kiệm được nhiều hơn trước.

Tôi sẽ tiết kiệm được bao nhiêu?

Hãy dùng máy tính (tiếng Anh) tài chính tiện lợi của chúng tôi để xem bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Xem những gì được tính là thu nhập của hộ gia đình.

Chương trình này kéo dài bao lâu?

Những tiết kiệm này chỉ áp dụng cho đến 2025, vì vậy hãy ghi danh ngay bây giờ.

How to Get Covered
Khám phá

Khám phá các chương trình và lợi ích áp dụng cho mình.

Nộp đơn

Chọn chương trình phù hợp cho mình. Nộp đơn trực tuyến, trực tiếp, hoặc qua điện thoại.

Tận hưởng sự an lành

Giữ mình và gia đình an toàn, khoẻ mạnh trong thời dịch.

Các Công Ty Bảo Hiểm Sức Khoẻ

Các công ty này đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiểu bang và liên bang về các chương trình bảo hiểm sức khỏe, cộng với các tiêu chuẩn bổ sung do Covered California đặt ra.

Health Insurance Companies

These companies meet all the state and federal requirements for health plans, plus additional standards set by Covered California. Visit their websites for up-to-date COVID-19 information.

Sau khi tham gia, đây là những điều quý vị cần biết.

Edit Component

Bạn đã sẳn sàng để chăm sóc 
sức khoẻ cho mình chưa?

agent

Cần giúp đỡ để ghi danh?

Bạn có thể nhận giúp đỡ từ chuyên viên ghi danh có chứng chỉ ngay lập tức. Trợ giúp miễn phí và bảo mật. Hãy nói chuyện với ai đó về các lựa chọn và nhờ họ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. Bạn có thể ghi danh trực tiếp tại đại lý, qua điện thoại hoặc trực tuyến.

thumb_up

Được trợ giúp với hơn 12 ngôn ngữ

Edit Component

Liên Lạc Trung Tâm Dịch Vụ Tiếng Việt

Giúp đỡ miễn phí bằng Tiếng Việt tại số (800) 652-9528