Các chương trình Medi-Cal

Bảo hiểm Medi-Cal cung ứng cho các cá nhân, các gia đình, trẻ em và thai phụ.

edit
Medi-Cal cho Các cá nhân và gia đình
woman running
Tuỳ theo mức thu nhập, bạn có thể được nhận bảo hiểm sức khoẻ miễn phí hoặc với chi phí thấp. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
edit
Medi-Cal cho Trẻ Em
child laughing
Trẻ em dưới 19 có thể được nhận Medi-Cal, cho dù cha mẹ của trẻ không đủ điều kiện. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
edit
Medi-Cal cho Thai Phụ
pregnant individual
Medi-Cal cung ứng các chương trình miễn phí hoặc hỗ trợ tài chính ngay lập tức trong thời kỳ mang thai. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Medi-Cal làm việc như thế nào

edit

Medi-Cal và Covered California sử dụng cùng một mẫu đơn. Điều này có nghĩa rằng khi bạn khi danh qua CoveredCA.com, bạn sẽ biết mình đủ điều kiện cho chương trình nào. Vài hộ gia đình đủ điều kiện cho cả hai.

Điều Kiện Dựa vào Mức Thu Nhập edit

Edit Content

Medi-Cal cung ứng bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp cho cư dân California đủ điều kiện tham gia. Medi-Cal sử dụng chỉ số nghèo của liên bang (FPL) cho năm hiện tại để xác định điều kiện cho các chương trình Medi-Cal.

Điều kiện Tuỳ Thuộc vào Chương Trình Sử Dụng edit

Edit Content
 • CalFresh
 • SSI/SSP
 • CalWorks (AFDC)
Edit Content
 • Trợ giúp người tị nạn (Refugee Assistance)
 • Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Thiếu Gia Đình hoặc Hỗ Trợ Nhận Con Nuôi (Foster Care or Adoption Assistance Program)

Tìm hiểu thêm trên trang của Bộ Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khoẻ.

Những Điều Kiện Có Thể Được Tham Gia Khác edit

Edit Content
 • Trên 65 tuổi
 • Khiếm thị
 • Khuyết tật
 • Dưới 21 tuổi
 • Thai phụ
Edit Content
 • Cư dân có kinh nghiệm làm y tá hoặc làm trong các nhà dưỡng/ chăm sóc sức khoẻ  
 • Người tị nạn với thời hạn di trú
Edit Content
 • Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 21 tuổi có hoàn cảnh khó khăn
 • Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú hoặc ung thư cổ tử cung

Điều Kiện Dựa vào Mức Thu Nhập edit

Edit Content

Medi-Cal cung ứng bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp cho cư dân California đủ điều kiện tham gia. Medi-Cal sử dụng chỉ số nghèo của liên bang (FPL) cho năm hiện tại để xác định điều kiện cho các chương trình Medi-Cal.

Điều kiện Tuỳ Thuộc vào Chương Trình Sử Dụng edit

Edit Content
 • CalFresh
 • SSI/SSP
 • CalWorks (AFDC)
Edit Content
 • Trợ giúp người tị nạn (Refugee Assistance)
 • Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Thiếu Gia Đình hoặc Hỗ Trợ Nhận Con Nuôi (Foster Care or Adoption Assistance Program)

Tìm hiểu thêm trên trang của Bộ Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khoẻ.

Những Điều Kiện Có Thể Được Tham Gia Khác edit

Edit Content
 • Trên 65 tuổi
 • Khiếm thị
 • Khuyết tật
 • Dưới 21 tuổi
 • Thai phụ
Edit Content
 • Cư dân có kinh nghiệm làm y tá hoặc làm trong các nhà dưỡng/ chăm sóc sức khoẻ  
 • Người tị nạn với thời hạn di trú
Edit Content
 • Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 21 tuổi có hoàn cảnh khó khăn
 • Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú hoặc ung thư cổ tử cung

Sẳn Sàng Để Ghi Danh?

Ghi Danh

Gia Hạn Quyền Lợi Của Mình

Edit Tip
icon

Hàng Năm

Để duy trì bảo hiểm Medi-Cal, bạn phải gia hạn mỗi năm một lần vào ngày đăng ký của năm đầu tiên.

Edit Tip
icon

Khi Nào Phải Báo Cáo Thay Đổi

Bạn phải báo cáo bất cứ thay đổi nào trong gia đình trong vòng 10 ngày đến văn phòng dịch vụ xã hội tại địa phương của mình.

thumb_up

Nếu được thông báo rằng bạn không còn đủ điều kiện cho Medi-Cal, hãy gọi cho trung tâm dịch vụ của chúng tôi trong vòng 60 ngày để biết các lựa chọn với Covered California. Liên Lạc với Chúng Tôi arrow_forward

Bạn đã sẳn sàng để chăm sóc 
sức khoẻ cho mình chưa?

agent

Cần giúp đỡ để ghi danh?

Bạn có thể nhận giúp đỡ từ chuyên viên ghi danh có chứng chỉ ngay lập tức. Trợ giúp miễn phí và bảo mật. Hãy nói chuyện với ai đó về các lựa chọn và nhờ họ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. Bạn có thể ghi danh trực tiếp tại đại lý, qua điện thoại hoặc trực tuyến.

thumb_up

Được trợ giúp với hơn 12 ngôn ngữ

Edit Component

Liên Lạc Trung Tâm Dịch Vụ Tiếng Việt

Giúp đỡ miễn phí bằng Tiếng Việt tại số (800) 652-9528